699 747 307

Educació ambiental

Dissenyem projectes i activitats de sensibilització i educació ambiental que fomenten la cultura de la sostenibilitat i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Com a cooperativa, treballem per donar a conèixer les causes de la desigualtat social, els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’agenda 2030 i els drets humans a la societat i en especial al públic escolar i juvenil. Promovem la reflexió entorn la Justícia Climàtica per tal d’implicar la ciutadania en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.

Ho fem fomentant la consciència crítica i l’empatia, i treballant el concepte de ciutadania global i sostenibilitat, i el de participació comunitària a través de metodologies educatives innovadores com l’Aprenentatge-Servei, amb la qual els alumnes adquireixen continguts i aprenentatges, al mateix temps que fan un servei a la comunitat.

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt