699 747 307

La cooperativa

Eduxarxa és una cooperativa educativa amb més de 10 anys d’experiència al sector educatiu i cultural. El nostre objectiu és crear un impacte social positiu amb la nostra feina.

Som un equip integrat per científiques, humanistes, historiadores, filòlogues, politòlogues i comunicadores, que ofereix serveis educatius en àmbits diversos. Treballem els projectes educatius des d’una perspectiva innovadora i amb voluntat de transformació social. I ho fem des del cooperativisme, una fórmula equitativa, sostenible amb la vida i el planeta, i també transformadora.

Com treballem / Com treballem / Com treballem / Com treballem

Eduxarxa està formada per un equip creatiu i versàtil, que s’adapta a les necessitats de cada client per tal d’assolir els resultats previstos. Treballem de manera personalitzada i resolutiva, tot establint relacions de confiança i xarxes de proximitat, a partir de la següent metodologia.

Conceptualització i disseny creatiu

Cerquem una fórmula creativa per donar una resposta original al repte plantejat. Ho fem treballant en equip, des de la hibridació de perfils i perspectives, fusionant coneixement tècnic i valors.

Incorporem les últimes tendències pedagògiques, utilitzem metodologies didàctiques que situen l’alumnat en el centre del procés d’ensenyamentd’enseyament-aprenentatge i ens adaptem a les exigències dels currículums educatius oficials.

Fem processos de recerca i co-creació, organitzem taules de participació per incloure la visió dels diferents equips i dels usuaris finals en el disseny del projecte.

1

Producció integral de projectes

Desenvolupem els projectes de manera integral i ens encarreguem de la producció de tots els elements: creació de continguts, disseny gràfic, desenvolupament multimèdia, producció audiovisual, organització d’esdeveniments, campanyes de difusió i comunicació…

Procurem aplicar un enfocament basat en els Drets Humans i la Justícia Global, la perspectiva de gènere i la interculturalitat en els nostres continguts, i produïm amb criteris de proximitat i sostenibilitat ambiental i social.

Treballem de manera àgil, coordinada i flexible, garantint la màxima qualitat en tots els processos i elements.

2

Acompanyament i assessorament personalitzat

Acompanyem les entitats en el llançament i la implementació dels projectes, oferint formació als equips interns perquè el puguin gestionar amb èxit i autonomia.

Ens encarreguem de la gestió i supervisió parcial o total dels projectes: campanyes de difusió i comunicació, gestió d’inscripcions, atenció a participants, assessorament educatiu, resolució d’incidències…

Promovem la creació de xarxes de col·laboració entre diferents entitats i agents, per tal de multiplicar l’abast i la incidència dels projectes i generar ecosistemes educatius més rics i plurals.

3

Avaluació d’impacte i resultats

Dissenyem sistemes d’avaluació per mesurar l’impacte quantitatiu i qualitatiu dels projectes i la seva capacitat d’assolir els objectius educatius i socials.

Incloem processos d’incorporació de millores i innovacions a partir de les dades obtingudes i l’experiència contrastada.

També sotmetem la nostra feina a un procés d’avaluació final, perquè volem aprendre dels encerts i dels errors i establir una relació de confiança amb els nostres clients.

4

Ens agrada fer xarxa / Ens agrada fer xarxa /

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes

Desplaça cap amunt