699 747 307

Innovació educativa

Impulsem processos d’innovació educativa per fer més eficients i equitatives les pràctiques d’aprenentatge i les polítiques educatives.

Acompanyem centres educatius, organitzacions i institucions, equipaments, municipis i ciutats en els seus processos de transformació i innovació educativa.
Entenem la innovació educativa com un motor per fer més eficients i equitatives les pràctiques d’aprenentatge i les polítiques educatives. Per aquest motiu, treballem conjuntament la incorporació de noves tecnologies amb l’aplicació de metodologies educatives i plantejaments pedagògics que generin un canvi profund en els centres educatius i les estructures que formen part de la comunitat educativa.
Partim de mètodes d’ensenyament-aprenentatge actius i vivencials, basats en reptes o problemes a resoldre de manera col·laborativa, mitjançant la creativitat, la innovació i l’esperit crític (Aprenentatge per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes o ABP, etc.).
Explorem tècniques i dinàmiques pròpies del joc i que fomenten el desenvolupament de les competències i intel·ligències múltiples (gamificació, design thinking, etc.)
Col·laborem en el desenvolupament de plans estratègics de municipi i de ciutat, amb l’objectiu de millorar les oportunitats d’aprenentatge de tothom, gràcies a l’articulació de xarxes entre els diferents agents de la comunitat educativa.

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt