699 747 307

INTEDU

Avaluem la relació entre espais i aprenentatges

INTEDU és un projecte d’investigació educativa i industrial, impulsat pel clúster de mobles Àmbit amb la col·laboració del Ministerio de Fomento, que busca descobrir com innovar en el disseny de les aules per millorar els aprenentatges. Eduxarxa hi ha col·laborat liderant-ne l’assessorament i avaluació educatius.

Cliente

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Servicio

Programas educativos

Ámbito

Educació per a la Ciutadania Global

El clúster de mobles Àmbit promou, amb la col·laboració del Ministerio de Fomento, el projecte INTEDU amb l’objectiu d’investigar quins canvis en el disseny dels espais educatius milloren l’aprenentatge de l’alumnat.

Per fer-ho, es compta amb la participació de l’Institut Brugulat de Banyoles, que cedeix una aula de 2n d’ESO i una d’FP per a la investigació, així com amb l’equip d’Eduxarxa, que assessora i avalua educativament la iniciativa al llarg de les seves 3 fases:

  • Anàlisi de l’espai (llum, disposició dels mobles, etc.) a partir de diversos paràmetres.
  • Revisió dels resultats de l’anàlisi i propostes de millora.
  • Implementació de les millores i estudi de la seva influència en l’aprenentatge.

Aquest assessorament educatiu es duu a terme a partir de diverses accions avaluatives:

  • Discussions de grup amb docents abans i després de la intervenció.
  • Enquestes a l’alumnat.
  • Revisió de rúbriques d’aprenentatge i eines d’avaluació dels grups participants.
  • Revisió de l’evolució dels indicadors d’aprenentatge prèviament establerts per a aquest projecte. 

En el projecte INTEDU hi col·laboren també XXX, XXX i XXX, que juntament amb la resta de partners, presenten la iniciativa com a exemple d’innovació cooperativa al congrés anual de socis del Kids Cluster.

¿Tienes un reto similar?

Contamos con la experiencia necesaria para ayudarte a darle formato.

Te recomendamos también / Te recomiendo

Scroll al inicio