699 747 307

Recursos educatius

Dissenyem i redactem recursos educatius amb un enfocament competencial i en coordinem la producció i difusió entre el públic.

Desenvolupem i produïm els recursos educatius més adequats per a cada projecte: guies i programacions didàctiques, maletes pedagògiques, vídeos, recursos interactius, portals web, llibres de text, etc. Treballem materials adaptats al currículum educatiu i materials per als àmbits de la formació i educació no reglada (famílies, espais de lleure, equipaments culturals, mitjans de comunicació, etc.)

Ens encarreguem de totes les fases del procés: 

Fem la conceptualització pedagògica dels continguts educatius tenint en compte metodologies actives, seguint el currículum vigent i atenent aspectes transversals com la perspectiva de gènere o intercultural.

1

Redactem els materials didàctics i fem la proposta creativa i el guió dels recursos audiovisuals i multimèdia, buscant fórmules originals per connectar amb l’alumnat i emprant llenguatge inclusiu i no sexista.

2

Coordinem la fase de producció tècnica i els diferents equips de treball implicats en el procés: maquetem els continguts, il·lustrem, programem i animem els recursos educatius digitals.  També gravem, locutem i postproduïm els recursos educatius audiovisuals.

3

Oferim suport a les entitats en la publicació i difusió dels seus recursos educatius per tal que arribin al nombre més gran de centres i usuaris possible, fent-ne les campanyes de comunicació, el seguiment, l’avaluació i el manteniment posterior.

4

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt