699 747 307

Formacions en didàctica de ciències

Formem els equips docents sobre el treball de ciències
En coordinació amb els equips directius dels centres, dissenyem formacions a mida per als seus equips docents. Aquestes formacions inclouen una part més conceptual i una part d’aplicació pràctica en la qual s’elaboren programacions de projectes per aplicar a l’aula i/o es concreta la manera com es treballaran les diverses àrees del currículum per cada curs.

Client

Centres escolars diversos de l’àrea metropolitana de Barcelona

Servei

Formacions en noves metodologies

Àmbit

Educació científica

Amb la col·laboració dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP), l’equip d’Eduxarxa forma el professorat de les escoles en l’aplicació de les innovacions que demana el currículum en l’àrea de medi natural des del 3r curs d’Infantil fins a 6è de Primària. 

La formació que s’imparteix té en compte les evidències recollides per la Didàctica de les Ciències en les últimes dècades de recerca i permet aplicar les innovacions d’una manera sòlida i coherent amb les diferents etapes de desenvolupament cognitiu dels infants.   

A més a més, s’adapta als objectius i inquietuds dels equips docents de cada centre i combina treball experimental, amb la introducció d’idees de consens de la Didàctica (què aprendre en cada edat i de quina manera fer-ho), i amb un treball de desplegament curricular o d’elaboració de programacions d’aula

Els temes que es treballen habitualment són: 

  • Què treballem sobre la matèria a Infantil i Primària? Com ho fem? 
  • Què treballem sobre l’energia i el moviment a Infantil i Primària? Com ho fem? 
  • Què treballem sobre els éssers vius a Infantil i Primària? Com ho fem?
  • Què treballem sobre el planeta Terra a Infantil i Primària? Com ho fem?
  • Com utilitzem les preguntes a la classe de ciències? 
  • Com organitzem una recerca científica a l’aula d’Infantil i Primària? 
  • Com avaluem les pràctiques científiques a l’aula? 
  • Com es concreta el currículum de medi natural al centre?

Tens un repte similar?

Comptem amb l’experiència necessària per ajudar-te a donar-li format.

Et recomanem també / Et recomanem també /

Desplaça cap amunt