699 747 307

Currículums de ciutat

Ajudem a implementar plans educatius de ciutat

En col·laboració amb el projecte Aliança Educació 360 promogut per la Fundació Bofill, l’equip d’Eduxarxa acompanya els ajuntaments de 3 municipis en la implementació d’un currículum de ciutat organitzat per competències i en el qual participen tots els agents educatius de la vila.

Client

Agència de Residus de Catalunya

Servei

Esdeveniments educatius

Àmbit

Educació ambiental

L’Aliança Educació 360 és una plataforma amb centenars d’organitzacions diverses que defensen i treballen per una educació que connecti temps, espais, aprenentatges i agents educatius, creant a cada municipi un ecosistema educatiu per oferir més i millors oportunitats per a tothom i sense exclusions.

El 2023 la plataforma engega el projecte Currículums de ciutat, gràcies al qual 10 municipis de Catalunya es formen sobre educació 360 i elaboren un pla educatiu municipal per connectar aprenentatges organitzats, com els currículums educatius escolars, per competències. D’aquests 10 plans, se’n seleccionen 3 i l’equip d’Eduxarxa assessora els 3 municipis que els han concebut (Viladecans, Olot i Palau d’Anglesola) en la seva implementació tot dinamitzant diverses sessions amb les tècniques i tècnics municipals de cada vila i ajudant-los a promoure i connectar les oportunitats educatives que, tant des de dins com des de fora de l’escola, permetran a la ciutadania treballar les diferents competències del seu currículum.

Tens un repte similar?

Comptem amb l’experiència necessària per ajudar-te a donar-li format.

Et recomanem també / Et recomanem també

Desplaça cap amunt