699 747 307

Plans educatius

per a municipis, escoles, museus 
i entitats

Assessorem l’administració i els equipaments culturals en el desenvolupament de plans educatius. Acompanyem les escoles i les entitats en tot tipus de processos d’innovació educativa.

Assistim les entitats i les institucions en l’àmbit de la innovació educativa i desenvolupem plans educatius per a municipis, museus i equipaments culturals des d’una lògica participativa i comunitària, a partir de metodologies de co-creació i aprenentatge en xarxa, centrades en les persones usuàries (design thinking), i que promouen la consolidació de dinàmiques col·laboratives entre els agents educatius de cada territori per tal que perdurin en el temps.
Els nostres plans educatius d’entorn busquen donar resposta i millorar les polítiques socioeducatives, així com per enfortir els ecosistemes educatius locals i generar més oportunitats d’aprenentatge.Treballem tots els plans educatius des d’un enfocament de servei públic, tot aplicant una perspectiva de drets humans i equitat en l’accés a l’educació i la cultura, i proposem accions inclusives pel que fa al gènere i a la interculturalitat, que també tenen en compte la sostenibilitat ambiental.

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt