699 747 307

Formacions en

noves metodologies educatives

Conceptualitzem i dinamitzem formacions i cursos presencials i virtuals.

Oferim formació en didàctica i noves metodologies educatives al professorat i als diferents agents educatius.
Ajudem les institucions i empreses a l’hora de posar en marxa tot tipus de formacions, cursos online i cicles formatius (seminaris, conferències, tallers, espais d’intercanvi d’experiències, etc.). Les aconsellem segons les tendències educatives i ens encarreguem de totes les fases del procés:

Conceptualitzem l’experiència formativa.

1

Desenvolupem els continguts educatius i els entorns virtuals d’aprenentatge.

2

Dinamitzem i tutoritzem les formacions i cursos online amb metodologies actives i participatives.

3
Treballem totes les propostes de formació des de la rigorositat teòrica, i amb l’enfocament pràctic i aplicat de l’aprenentatge basat en problemes, el learning by doing, etc. Així mateix, hi apliquem tècniques i estratègies d’storytelling i gamificació per generar contextos i reptes engrescadors.

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt