699 747 307

Instituto Escuela Rec Comtal

Acompanyem el claustre per implementar una línia de treball STEAM

Des d’Eduxarxa dissenyem un projecte de consultoria i acompanyament a l’equip docent de l’Institut Escola Rec Comtal per afavorir el desenvolupament de projectes STEAM en les diferents etapes educatives.

Cliente

Instituto Escuela Rec Comtal

Servicio

Planes educativos

Ámbito

Educación científica

En el marc del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona, el curs 2019-2020 s’acorda que els tres pilars que centraran l’activitat educativa de l’Instituto Escuela Rec Comtal de Trinitat Vella seran el desenvolupament de projectes STEAM, l’educació emocional i l’educació lingüística. 

En aquest context, l’equip d’Eduxarxa desenvolupa un pla de treball de consultoria i acompanyament al claustre personalitzat, que es fonamenta en diferents estratègies en funció de l’etapa educativa i que va canviant cada curs en funció de les necessitats.

L’acompanyament inclou la presència a l’IE d’una especialista en la matèria de l’equip d’Eduxarxa, la qual cosa permet establir vincles de confiança amb l’equip docent i promoure canvis profunds i de qualitat

Alguns de les accions que duen a terme en el marc d’aquest acompanyament al llarg dels seus 4 anys de durada són:

  • Presentació  de les principals eines didàctiques en l’ensenyament/aprenentatge de la ciència, la tecnologia, l’art i les matemàtiques per poder valorar quines es volen aplicar.
  • Codisseny de l’espai de laboratoris i tallers del centre, que passem a anomenar Edulab. Visita d’espais similars en d’altres centres per revisar pros/contres i tenir-los en compte de cara al disseny de l’Edulab. 
  • Acompanyament i treball conjunt amb LuAnn Silva, participant del programa DAST Fullbright, que va venir a passar una estada d’un mes a l’Institut Escola Rec Comtal per ajudar a desenvolupar el treball STEAM al centre.
  • Elaboració de programacions i fitxes per l’aula dels diferents projectes STEAM pels cursos d’infantil a 2n d’ESO.
  • Organització i implementació d’una Formació Interna de Centre (FIC) per tal d’homogeneïtzar les característiques que tindran els projectes d’aula amb els que es desenvolupa el currículum de l’àrea de STEAM.

¿Tienes un reto similar?

Contamos con la experiencia necesaria para ayudarte a darle formato.

Et recomanem també / Et recomanem també /

Tordera Educa
Tordera Educa
Innovación educativaPlanes educativos
Tándem FP
Tándem FP
Educación para la ciudadanía globalRecursos educativos
Recerclips
Recerclips
Educación científicaRecursos educativos
<a href="https://eduxarxa.coop/es/portfolio/institut-escola-rec-comtal/" class="portfolio-item " style="background-image: url(https://eduxarxa.coop/wp-content/uploads/2024/04/pexels-yan-krukau-8613055-scaled.jpg)" title="Instituto Escuela Rec Comtal" "><img src="https://eduxarxa.coop/wp-content/uploads/2024/04/pexels-yan-krukau-8613055-scaled.jpg" title="Instituto Escuela Rec Comtal" alt="Instituto Escuela Rec Comtal"/>
Instituto Escuela Rec Comtal
Educación científicaPlanes educativos
Museos y género
Museos y género
Educación patrimonialEventos educativos
Museo del Renacimiento
Museo del Renacimiento
Educación patrimonialPlanes educativos
Scroll al inicio