699 747 307

Generació Reset

Promovem un consum sostenible de dispositius mòbils entre l’alumnat de Secundària

Generació Reset és un programa d’APS, desenvolupat conjuntament amb l’associació Andròmines, per sensibilitzar l’alumnat de secundària sobre l’impacte ambiental i social del consum de dispositius mòbils i altres aparells elèctrics i electrònics.

Cliente

Agència de Residus de Catalunya

Servicio

Programas educativos

Ámbito

Educación ambiental

L’Agència de Residus de Catalunya i els SCRAP volen dur a terme un projecte d’educació ambiental per conscienciar l’alumnat sobre l’impacte social i ambiental que tenen els dispositius elèctrics i electrònics i fomentar-ne un ús més sostenible.

Des d’Eduxarxa i l’associació Andròmines treballem conjuntament per dissenyar i produir una experiència que sigui transformadora per a l’alumnat. 

Per aconseguir-ho, l’equip d’Eduxarxa planteja Generació Resetun projecte d’Aprenentatge-Servei dividit en dues fases:

  • La primera fase és una fase de sensibilització que inclou 4 sessions a l’aula dinamitzades pel docent i 1 taller presencial a càrrec d’Andròmines.
  • En la segona fase es proposa als grups participants desenvolupar una activitat en l’entorn escolar que traslladi els coneixements adquirits a la comunitat educativa del centre. 

El discurs del projecte s’emmarca en el poder transformador que tenen les accions que podem fer en el dia a dia, creant una xarxa d’individus amb ganes de repensar el model de consum perquè tingui un impacte ambiental i social més positiu que l’actual. Per potenciar aquest discurs es desenvolupa un lloc web, on es publiquen les Iniciatives Reset realitzades per cada centre, s’organitza una trobada virtual amb una persona experta en la temàtica i es crea un pla de comunicació que dota els docents de recursos extres per treballar a l’aula.

Com a novetat del curs 2023-2024, el programa celebra també una jornada presencial per als centres participants amb activitats per aprofundir en el consum sostenible de mòbils.

¿Tienes un reto similar?

Contamos con la experiencia necesaria para ayudarte a darle formato.

Et recomanem també / Et recomanem també /

Scroll al inicio