699 747 307

Bibliotecas Sin Fronteras

Sensibilitzem el públic de les biblioteques davant de les situacions de vulneració de drets humans

Gràcies a una proposta tècnica adequada als objectius del programa, Eduxarxa guanya el concurs públic per fer-se càrrec de la secretaria tècnica del programa Bibliotecas Sin Fronteras, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura.

El programa, que busca contribuir en la construcció d’una ciutadania global transformadora amb capacitat de reaccionar davant les vulneracions dels drets humans, disposa dels serveis d’Eduxarxa per al desenvolupament dels tres grans eixos que el conformen: 

Cliente

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Servicio

Programas educativos

Ámbito

Educació per a la Ciutadania Global

Gràcies a una proposta tècnica adequada als objectius del programa, Eduxarxa guanya el concurs públic per fer-se càrrec de la secretaria tècnica del programa Bibliotecas Sin Fronteras, impulsat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb col·laboració del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura.

El programa, que busca contribuir en la construcció d’una ciutadania global transformadora amb capacitat de reaccionar davant les vulneracions dels drets humans, disposa dels serveis d’Eduxarxa per al desenvolupament dels tres grans eixos que el conformen: 

  • Programa d’activitats: l’equip d’Eduxarxa és l’encarregat de dissenyar i coordinar amb les entitats participants el catàleg de les activitats que el programa ofereix a les 28 biblioteques que en fan part.
  • Bibliografia especialitzada: Eduxarxa elabora també el document amb les recomanacions literàries sobre la temàtica anual i la proposta de lots bibliogràfics que el Servei de Biblioteques proporciona als equipaments.
  • Formació per al personal de les biblioteques: des d’Eduxarxa ens encarreguem, així mateix, de conceptualitzar, organitzar i dinamitzar les sessions de formació sobre la temàtica de cada edició que el programa brinda a les biblioteques.

La sisena edició del programa, la primera en la qual participem, porta per títol “Llegir els conflictes, crear pau” i proposa una reflexió sobre les causes i les conseqüències dels conflictes i els processos de pau existents al món. El programa d’activitats i les formacions coordinades per Eduxarxa compten amb la col·laboració d’entitats i personalitats especialitzades en la temàtica com Creart, Setem, Escola Cultura de Pau, Versembrant, Nadia Ghulam i Jordi Armadans, entre d’altres.

¿Tienes un reto similar?

Contamos con la experiencia necesaria para ayudarte a darle formato.

Et recomanem també / Et recomanem també /

Scroll al inicio