699 747 307

Aprèn el Vallès

Cliente

Consell Comarcal del Vallès Occiental

Servicio

Consultoría educativa

Ámbito

Innovación educativa

Diagnosi participativa per a la creació d’un espai de connexió entre diversos agents educatius.

Aprèn el Vallès connecta els centres educatius del Vallès Occidental amb l’oferta didàctica i cultural de la comarca a partir d’una diagnosi participativa per recollir les necessitats de tots els agents implicats.

100

Enquestes i entrevistes

amb espais culturals i turístics, centres educatius, personal docent i tècniques d’administració.

Repte

Enfortir el lligam entre els diversos agents educatius del territori, promoure el turisme escolar i crear un recurs per difondre tota l’oferta educativa de la comarca.

Solució Creativa

Organitzem una diagnosi participativa per recollir les necessitats dels diferents agents educatius del Vallès Occidental, elaborem un informe i conceptualitzem un projecte per connectar-los a través d’un web amb tota l’oferta educativa de la comarca.

El projecte Aprèn al Vallès neix de la voluntat de connectar els centres educatius del Vallès Occidental amb l’àmplia oferta didàctica i cultural de la comarca. Es considera que l’eina idònia per fer-ho és crear un web amb cercador amb diferents filtres i que ofereixi, també, una traçabilitat de les visites dels usuaris.

Per a assolir l’objectiu, en una primera fase, Eduxarxa planteja dur a terme una diagnosi participativa per tal d’identificar:

  • Les necessitats dels centres educatius del Vallès Occidental en l’organització de les sortides escolars.
  • Les necessitats dels espais culturals i turístics per a poder acollir més centres educatius de la comarca. 
 
 

Aquesta diagnosi es duu a terme a partir de 4 eixos de treball: benchmarkingqüestionaris en líniaentrevistes presencials, dinamització de grups de discussió.

A partir del procés participatiu, es defineixen les característiques i funcionalitats del web, així com les categories de cerca i altres aspectes rellevants.

Finalment, es crea un web que recull l’oferta educativa de la comarca amb el nom “Aprèn al Vallès”, un naming que permet vincular aquest acció al lema clau de l’àmbit de promoció turística “Viu el Vallès”.

El projecte Aprèn el Vallès parteix d’un procés participatiu que connecta les necessitats dels centres educatius del Vallès Occidental amb les necessitats dels espais culturals i turístics de la comarca.
Scroll al inicio