699 747 307

Educació patrimonial

Dissenyem activitats i plans educatius per a l’educació patrimonial que connecten la ciutadania amb els equipaments culturals.

Dissenyem i desenvolupem plans, activitats, recursos educatius i formacions en l’àmbit de la divulgació del patrimoni cultural. Connectem les escoles i entitats socials amb els equipaments patrimonials i els espais de creació cultural .

Fomentem la participació d’infants i joves en la cultura, i treballem des de la innovació educativa i la creativitat en projectes interdisciplinaris per oferir solucions inèdites en àmbits com l’educació pel patrimoni cultural i la memòria històrica
.

Apostem per una cultura oberta i transformadora. Fomentem l’accés universal i la participació comunitària als espais de creació i transmissió del patrimoni cultural. En aquest sentit, incorporem l’enfocament en Drets Humans, la perspectiva intercultural i de gènere en tots els processos de treball, i promovem la creació de institucions culturals i museus inclusius.

Alguns exemples dels nostres projectes / Alguns exemples dels nostres projectes /

Desplaça cap amunt