Cronistes de Carrer: relats transeünts del franquisme